همگام سیستم کاشان

0
سبد خرید

مشتریان ما

ردیف نام مشتری نام نرم افزار آدرس
1 شرکت تعاونی روستای قزاآن نیک حساب و نیک+ روستای قزاآن
1 فروشگاه آرمان نیک حساب ونیک + کاشان-ناجی آباد فاز2
1 فروشگاه صحتی نیک حساب و نیک+ خ اعتمادی
1 شرکت تعاونی شهرداری آران و بیدگل نیک حساب و نیک+ آران و بیدگل
1 شرکت تعاونی شهرداری کاشان نیک حساب و نیک+ خ خاندایی
1 فروشگاه زرین نیک حساب و نیک+ آران و بیدگل
1 فروشگاه مازوچی نیک حساب و نیک+ خ اباذر
1 گلاب کعبه نیک حساب قمصر
1 فروشگاه لبنیات رشیدی نیک حساب خ شاهد
1 فروشگاه رشیدی نیک حساب و نیک+ خ کارگر
1 رستوران باغ پرندگان سپیدز قمصر
1 کافه بام سپیدز خ ملاحبیب اله شریف
1 رستوران مریم سپیدز بلوار مطهری
1 رستوران جوان سپیدز بلوار مطهری
1 رستوران خاتون سپیدز خ 22 بهمن
1 فروشگاه کمیل نیک حساب و نیک+ بلوار قطب راوندی
1 فروشگاه روجا نیک حساب و نیک+ بلوار قطب راوندی
1 شرکت تعاونی دانشگاه کاشان نیک حساب بلوار قطب راوندی
1 فروشگاه خموشی نیک حساب و نیک+ آران و بیدگل
1 شیرینی یاس- شعبه آران و بیدگل نیک حساب و نیک+ جاده آران و بیدگل-جنب فروشگاه رفاه
1 فست فود خانه غذا (2شعبه) سپیدز خ امیرکبیر
1 رستوران فرهنگیان سپیدز خ کلیم کاشانی
1 شرکت تعاونی فرهنگیان کاشان نیک حساب خ بابا افضل
1 فست فود حس خوب سپیدز خیابان امیرکبیر
1 تالار پاداش سپیدز میدان شورا
1 فست فود بهترین غذا سپیدز ابتدای جاده قمصر
1 رستوران نایب سپیدز خیابان امیرکبیر
1 فست فود پيتزا پيتزا سپیدز خیابان امیرکبیر
1 نان آردا نیک حساب و نیک+ خیابان امیرکبیر
1 شيريني شورینی گردو نیک حساب خ امیرکبیر
1 شيريني سراي ياس نیک حساب بلوار دانش
1 پخش علمدار نیک حساب خ محتشم
1 پخش موسويان نیک حساب خ محتشم
1 پخش گيلاسي نیک حساب ميدان امام – خيابان اباذر
1 فروشگاه گندمی نیک حساب و نیک+ ابتدای خیابان مدرس
1 فروشگاه پور مدني (پلاستيك فروشي) نیک حساب و نیک+ خيابان بابا افضل
1 طباطبايي (اشل) نیک حساب ميدان دروازه دولت
1 فروشگاه امیران نیک حساب و نیک+ آران وبيدگل
1 فروشگاه الغدير نیک حساب آران وبيدگل
1 فروشگاه خانواده نیک حساب آران وبيدگل
1 شركت تعاوني علوم پزشكي نیک حساب بلوار شهيد مطهري
1 سلمان فارسي (شعبه اميركبير) نیک حساب و نیک+ ميدان امام حسين – خيابان اميركبير
1 سلمان فارسي (شعبه معلم) نیک حساب و نیک+ ميدان معلم - ابتداي خيابان بهشتي