همگام سیستم کاشان

0
سبد خرید

کاغذ حرارتی

سایر توضیحات

روش چاپ گرمايي، يك شيوه چاپ مطمئن ، بدون هزينه هاي تعمير و نگهداري و ساده براي كارهاي چاپ جزئي است. با توجه به اين خواص، اين روش به طور گسترده در ماشين هاي تلفكس، چاپ بليت، چاپ رسید دستگاه های عابر بانک، رسید مشتری دستگاه های کارت خوان بانکی ، اتيكت قيمت، فاکتور و رسید مخصوص مشتری در  فروشگاههای بزرگ و کوچک  و چاپ برچسب ها  نیز بكار مي رود.