همگام سیستم کاشان

0
سبد خرید

نرم افزار اتوماسیون رستوران سپیدز لایت

سایر توضیحات

گـروه نـرم افـزاری سپیـدز با بیـش از یک دهه تجربه در زمینه مکانیزه نمـودن رستوران ها ،فست فود ها ،مراکز تهیه غذا ، بوفـه های غذا ، سفره خـانـه ها ، باغ هـا ،کافی شاپ ها ،قنادی ها ، صنف آبمیـوه و بستنـی و ... بـه تمـامی نیازها و سـوالات شمـا پاسـخ گفتـه است .

چرا اتوماسیون ؟ امروزه با گستـرده شدن ارتبـاطات همـه روزه حجـم زیـادی از اطلاعـات مورد پـردازش قرار می گیـرند ، در پـردازش این اطلاعات بـه صـورت دستی امکان بـروز خـطا ، از بیـن رفتـن اطلاعـات و زمـان بر بـودن محاسبات بسیار زیـاد است لـذا در دنیـای امـروز کـه عصـر کامپیـوتر نامیـده می شـود بـرای برطرف نمـودن معضلات یـاد شده ، نیـاز به مکانیزه نمودن سیستم هـا بیش از پیش احسـاس مـی گردد.

نرم افزار اتوماسیون سپیـدز ابـزاری نیـرومند است که به شایستگی قادر است پاسخگوی کلیه نیازهای مدیریتی باشد.

ایـن نرم افزار به همـراه مشـاوره و همکـاری کارشناسـان و متخصصان مجـرب پیـاده سـازی سیسـتـم رستوران ها تهیـه گردیـده که مـوجب صـرفه جویـی در زمـان ،پاییـن آمـدن ضـریب خطا و بـرطـرف نمـودن کلیـه مشکـلات شیـوه هـای دستـی و قـدیمـی در ایـن گونــه مـراکـز را فراهم آورده است .  

 
مروری بر امکانات سفارشگیری سالن و حضوری نرم افزار سپیدز


• امکان سفارشگیری بسیار آسان به چهار طریق:
ماوس - کیبورد - Touch - Pocket Pc
• امکان تعریف میز ،تخت ،آلاچیق و اختصاص آن به مشتری در فروش سالن
• امکان پرینت مشتـری یا بیجـک بر روی پرینتر همـراه (کمـری)
• امکان درج توضیحات غذا بر روی فیش برای آشپزخانه
• امکان اعمال تخفیف و سرویس بصورت ریالی و درصدی بطور کلی و جزئی بر روی فیش
•ارسال پیام کوتاه در هنگام ارسال غذا به مشتری به همراه مبلغ فاکتور

امکان کنترل بدهکاری و بستانکاری مشتریان مهمان در سالن
• امکان کنترل انبار روزانه و داشتن اطلاعات از موجودی آشپزخانه در هنگام سفارشگیری
• امکان سفارشگیری توسط سیستم بارکد بصورت فروشگاهی و سوپرمارکتی
• امکـان تعریـف جایگاه هـای مختلف پرینتر در آشپزخانـه
• کنتـرل میزهـای تسویه نشده ، رزرو شده و تسویه شده
• ثبت و محاسبه انعام دریافتی
• امکان محاسبه جمع کارکرد اپراتور و گارسون

مروری بر امکانات سفارشگیری فروش مشترکین

• قابلیت اتصال دستگاه Caller ID به برنامه و نمایش مشخصات مشترک به محض تماس تلفنی و نمایش رزومه ای از خریدها و سلایق عمومی مشتری
• امکان دسته بندی فاکتورهای فروش در 3 حالت:
فاکتور ارسال شده ،فاکتور ارسال نشده و موقت (رزرو شده)
• امکان تعریف مشترکین در قالب اشخاص حقیقی ،شرکت ها و موسسات
• امکان محاسبه بدهکاری و بستانکاری در هنگام سفارش مشتـــری و اعـلام مانـده حســاب در فـاکتور جــاری
• امکان تغییر قیمت واحد غـذا و درج تخفیـف در زمـان سفارشگیری برای مشترکین خاص ، مانند شرکت هـا و ...
• امـکان مشـاهـده لیست تمـاس ها و همچنیـن پیگیـری تماس های از دست رفته
• امکان محله بندی مشترکین و اعمال کرایه برای هر محله و یا هر مشترک بطور مجزا
• امکان نظر سنجی و ثبت نحوه آشنـایی مشترکین
• امکان گزارشگیری کامل از کلیه خرید های مشترکین در بازه های زمانی مختلف .
• امکـان چاپ فاکتـور در سایـز A5 با آرم و سربرگ جهت ارائه به موسسات و شرکت ها
• امکان سفارشگیری حضوری
• امکان سفارشگیری سریع از مشترکین بدون اشتراک
• ده هـا امکـان و گـزارش دیگـر برای مدیریت فروش در جهت تحکیم ارتباط بیـن مشتـری و رستـوران 

2725000 تومان